LICHTONDERWIJS NATIONAAL

Op deze pagina komt binnenkort een overzicht van alle lichtopleidingen in Vlaanderen. Dit is het resultaat van het onderzoeksproject (PWO) ‘Licht in Vlaanderen’ dat vanaf oktober 2013 is opgestart door Geneviève Marginet (einde voorzien in 2015).

Dit in navolging van het PWO ‘I(V)erlicht’ waarvan deze blog één van de eindresultaten is. (meer info hierover vind je hier)

Waarom dit onderzoek naar Lichtonderwijs in Vlaanderen?

Licht (en kleur) nemen een steeds prominentere plaats in als het om het verhogen van de levenskwaliteit gaat. Licht speelt namelijk een cruciale rol in diverse vakgebieden in onze samenleving. Dit reflecteert zich echter niet in de opleiding binnen ons land. Uit verschillende informatiebronnen blijkt deze nood aan degelijke licht-educatie een internationaal gegeven*.

In tegenstelling tot andere landen (zoals Duitsland, Denemarken) kan men zich niet echt specialiseren in verlichting, hooguit kan men enkele opleidingsonderdelen volgen. In de huidige context is het ook niet mogelijk om een aparte richting lichtontwerp te maken. Nochtans zijn de evoluties en revoluties in de verlichtingssector immens: de mogelijkheid om licht te sturen, de effecten op het individu, de manier waarop we licht ervaren,…

Daarnaast zijn er in Vlaanderen veel bedrijven actief rond verlichting. Aangezien er geen specifieke opleidingen zijn in het reguliere circuit is de vraag naar opleiding binnen bedrijven groot.

We kunnen hierop inspelen door samen te werken met verschillende disciplines, gaande van interieurvormgevers tot ingenieurs, ja zelfs bij voorkeur met industriële partners.

Hoe?

Fase 1: in kaart brengen van het huidig opleidingsaanbod Verlichting in Vlaanderen met vermelding van de noden

Dit zal gebeuren door middel van kwalitatief onderzoek (vragenlijst, diepte-interviews, bedrijfsbezoeken en raadplegen van online informatiebronnen (ook internationaal).

Geeft u zelf les in licht/verlichting en/of aanverwanten en heeft u geen enquête ontvangen (tijdens maand mei en juni van 2014)? Dan heb ik uw contactgegevens wellicht niet gevonden via de informatie online. Gewoon een mailtje naar mij volstaat om deel te nemen aan deze enquête. Uw inbreng is van groot belang! Hoe meer deelnemers, hoe relevanter de informatie!

Mail naar: genevieve.marginet@luca-arts.be.

De focus van deze eerste onderzoeksfase ligt op de verhouding tussen de inhoud van de aangeboden cursus (over licht, verlichting, licht&kleur) en de specifieke eisen van de doelgroep*.

Er wordt gepeild naar de wijze waarop, de context waarin, en de middelen waarmee dit gebeurt (werkvorm, plaats, ruimte…).

Een eerste resultaat zal een wegwijzer zijn voor eenieder die op zoek is naar een specifieke licht-educatie. Deze zal gepubliceerd worden via deze blog.

Daarenboven zal gepeild worden naar de noden die men ervaart bij het organiseren van een aangepaste licht-cursus op maat van de doelgroep. Het in kaart brengen van deze noden vormt meteen het begin van de tweede fase van dit onderzoek.

* in dit onderzoek zullen voornamelijk hogeschool-, universiteits- of voortgezette opleidingen worden behandeld in volgende vakgebieden: ingenieurswetenschappen, architectuur, interieurarchitectuur, interieurvormgeving, fotografie, film, bouw, productdesign, podiumkunsten. Daarnaast komen ook de personeelsopleidingen in de grotere bedrijven uit de verlichtingssector aan bod. 

Fase 2: Handleiding met voorstellen tot verbetering van lichteducatie op maat van de doelgroep.

Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met als doel voorstellen tot een competentie-overschrijdende opleiding te formuleren.

In de tweede fase wordt nagegaan of de doelstellingen van de huidige licht-opleidingen nog beter kunnen worden afgestemd op de doelgroep en op welke manier dit zou kunnen gebeuren. Dit zal steeds in samenspraak gebeuren met de bestaande opleidingen. Vragen naar suggesties van de opleidingen zelf, maken deel uit van de vragenlijst uit fase 1.

Het doel is om te komen tot een handleiding met voorstellen (tips & tricks) ter verbetering van de huidige opleidingen.

Vervolgens wordt in samenspraak met de partners een voorstel gedaan tot collectieve organisatie van de licht-opleidingen in Vlaanderen en wordt een ontwerp gemaakt voor een nieuwe competentie-overschrijdende opleiding (d.i. voor zowel vormgevers, architecten als ingenieurs) . Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen de verschillende instanties, instituten èn de bedrijfswereld.

 

Advertenties