VERLICHTINGSSTERKTE

verlichtingssterkte page

(eng.: ILLUMINANCE)

De VERLICHTINGSSTERKTE  is de hoeveelheid licht (lichtstroom) per oppervlakte

De  VERLICHTINGSSTERKTE bedraagt 1 lux, wanneer de lichtstroom van 1lm op een oppervlak van 1 m2 gelijkmatig invalt.

illuminance_3

De VERLICHTINGSSTERKTE wordt gemeten aan de hand van een lux meter. (bvb kantoorplek moet +/- 500 lux zijn)luxmeter

De VERLICHTINGSSTERKTE neemt kwadratisch af met de afstand. Deze wet wordt ook wel de kwadratische afstandswet genoemd.

Als men de afstand tussen lichtbron en luxmeter verdubbelt dan daalt de gemeten luxwaarde kwadratisch. Op 2 meter afstand van de lichtbron, bedraagt het aantal lux dus 4x kleiner, op 3 meter  is dit al 9x kleiner.

kwadratenwet

bvb: een pendelarmatuur dat op 1m van de tafel hangt, geeft 500 lux op de tafel. Hangt men dit armatuur 1 meter hoger, dus op 2 m dan haalt men slechts 500/4= 125 lux. De hoogte waarop men de lichtarmaturen hangt is dus zeer belangrijk bij het opmaken van een lichtplan.

De VERLICHTINGSSTERKTE kan manueel worden berekend volgens de puntmethode of de  lichtstroommethode. Hiervoor heeft men de lichtsterkte nodig van de lichtbron èn het polair diagram. Zie ook lichtsterkte.

Meestal werkt men met digitale lichtberekeningsprogramma’s zoals Dialux of Relux waarbij je slechts met een paar muisklikken de verlichtingssterkte en de lichtverdeling kan berekenen in een bepaalde ruimte. Deze bevatten de gegevens van alle bestaande armaturen (per fabrikant).

isolines isolines-workplane

De minimale verlichtingssterkten, nodig voor een goede uitvoering van een bepaalde taak, werden vastgelegd  in een Europese norm, NBN-EN 12464-1 Licht en verlichting – Werkplek. Deze norm geldt voor het taakgebied en is afhankelijk van de visuele eisen van de taak.

Afbeelding 11

Naast  het VERLICHTINGSNIVEAU (aantal lux) stelt deze norm (vernieuwd in 2011) de minimum eisen op het gebied van GELIJKMATIGHEID, VERBLINDING en KLEURWEERGAVE van binnenwerkplekken. Voor verdere info zie ook deze brochure

Advertenties